Οι εκδόσεις Άπαρσις παρουσιάζουν νέους τίτλους βιβλίων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται Η Στόφα, οι Θύσανοι και η ΜΕΤΑ-ΠΟΙΗΣΗ: Διατριβὴ Αἰσθητικῆς Μικρογνωσίας  του συγγραφέα Αθανάσιου Δ. Οικονόμου.
ΜΕΤΑ-ΠΟΙΗΣΗ: Διατριβὴ Αἰσθητικῆς Μικρογνωσίας-εκδόσεις Άπαρσις

Εἰκόνες μιᾶς μικρῆς ζωῆς ἱστοροῦνται·

μέσα ἀπ’ τὸ φίλτρο τοῦ ποιητῆ

ἐκλεκτὴ συγκίνησις καὶ σκέψις ὑψηλὴ

μεταποιοῦνται,

πασχίζουν ν’ ἀποκτήσουνε μορφή…

Καὶ δὲν ἀρκοῦνται σὲ ἀνάγνωση ἁπλή…

Εἶναι οἱ προσχώσεις τῆς λαλιᾶς,

οἱ διακλαδώσεις τῆς γραφῆς,

ἡ ὅποια ἀπήχηση σὲ μιὰ ψυχὴ πονετική,

ποὺ θὰ τοὺς δώσει νέα ζωή,

ζωὴ ποὺ δικαιοῦνται!

Τὸ πρωτόλειο ἔργο τοῦ συγγραφέα, τὸ πρῶτο

«γράμμα» του στὸν κόσμο τῆς διανόησης καὶ

τῆς εὐαισθησίας ἐν ἔτει 1991, σὲ  Β΄ ἔκδοση ἀπὸ

τὶς ἐκδόσεις ΑΠΑΡΣΙΣ (2020).

Περιλαμβάνει 10 αὐτοτελεῖς ποιητικὲς συλλογές

(ἡ μία ξενόγλωσση) καὶ ἕνα δοκίμιο κριτικῆς θεωρίας.

εκδόσεις Άπαρσις

εκδόσεις Άπαρσις, ΜΕΤΑ-ΠΟΙΗΣΗ: Διατριβὴ Αἰσθητικῆς Μικρογνωσίας
Πληροφορίες

 • Τίτλος: ΜΕΤΑ-ΠΟΙΗΣΗ: Διατριβὴ Αἰσθητικῆς Μικρογνωσίας
 • Συγγραφέας: Οικονόμου Δ. Αθανάσιος
 • ISBN: 978-618-5320-77-5
 • Είδος : Ποιητική συλλογή
 • Σελίδες : 256
 • Εξώφυλλο : Μαλακό εξώφυλλο
 • A΄ έκδοση : 2020
 • Τιμή: 12,00€
Η Στόφα-εκδόσεις Άπαρσις

«ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΤΕΡΗΣΗΣ»

Ὦ, οἱ ἐραστὲς τοῦ παλαιοῦ!..

Πασχίζουν νὰ δαμάσουνε τὸν χρόνο.

Νὰ γίνουν κύριοι ἑνὸς πλούτου μυστικοῦ

καὶ νὰ μὴν εἶναι ξεπεσμένοι ἀπόγονοι καὶ μόνο.

Τὰ λείψανα ποὺ ἀποθησαυρίζουν

μὲ κόπο, μὲ μελέτη, μὲ σπουδή,

μιὰ μαγικὴ εἰκόνα ἀπαρτίζουν,

ποὺ ὅμως τῆς λείπει πάντα κάτι τί…

Κάτι ἀπὸ τὴν αἴγλη τὴν ἀρχαία;

Κάτι ἀπ’ τὴ ζέση τοῦ καινοῦ;

Κάποια θνησιγενής, ὑπολειπτέα…

παρόρμηση γιὰ ἄρση τοῦ κενοῦ

μιᾶς στέρησης, ποὺ στάθηκε μοιραία

καὶ ποὺ τὸ φταίξιμο ἀναζητοῦν ἀλλοῦ…

εκδόσεις Άπαρσις

εκδόσεις Άπαρσις, Η Στόφα
Πληροφορίες

 • Τίτλος: Η Στόφα
 • Συγγραφέας: Οικονόμου Δ. Αθανάσιος
 • ISBN: 978-618-5320-76-8
 • Είδος : Ποιητική συλλογή
 • Σελίδες : 48
 • Εξώφυλλο : Μαλακό εξώφυλλο
 • Α΄ έκδοση : 2020
 • Τιμή: 10,00€
Θύσανοι- εκδόσεις Άπαρσις

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν  Ἰδεολογία (κάθε μορφῆς ἰδεολογία), ποὺ

εἶναι καὶ παραμένει «ἕνα κλειστὸ σύστημα σκέψης»,

ἀνεπίδεκτο σὲ ἄλλους, ἔξω ἀπ’ αὐτὴν καθορισμοὺς τοῦ

ἀντικειμένου τοῦ ἀνθρώπου, κάθε γνήσια ποιητικὴ φανέ-

ρωση ἀνοίγει νέους πνευματικοὺς ὁρίζοντες, ποὺ ἀναδι-

πλώνονται ὁλοένα σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τοῦ ἐπιστητοῦ. Κάθε

γνήσια ποίηση εἶναι πρόσκληση σὲ μιὰ ἀνοιχτὴ κοινωνία,

ἀνεπίδεκτη σὲ προκαθορισμοὺς τοῦ τέλους της, ἀνυπόταχτη

σὲ ἐκ τῶν προτέρων γνωστὲς νομοτέλειες καὶ τελεολογικὲς

αἱρέσεις. Ἡ Ποίηση εἶναι ἡ οὐσία τῆς «αἵρεσης»: τὸ ξάνοιγμα

τοῦ σύμπαντος τῆς ὁμιλίας σὲ ὁλοένα καὶ πιὸ αὐθαίρετα

συμφραζόμενα, ποὺ ἐν συνεχείᾳ «μεταφράζονται» σὲ ἄπει-

ρες θεωρητικὰ ἀναγνώσεις. Συνιστᾶ ἔτσι, διεύρυνση τῆς

ἐπικοινωνίας καὶ τῶν βιωμάτων τῶν ἀνθρώπων μέσα ἀπὸ

τὸ ἐνορατικὸ ὑλικὸ τοῦ ποιητῆ καὶ τὸν πλοῦτο τῶν

συναισθηματικῶν του μεταλλάξεων.

(Ἀπὸ τὸν Πρόλογο τῆς ἔκδοσης)

εκδόσεις Άπαρσις

εκδόσεις Άπαρσις, Θύσανοι
Πληροφορίες

 • Τίτλος: Θύσανοι
 • Συγγραφέας: Οικονόμου Δ. Αθανάσιος
 • ISBN: 978-618-5320-75-1
 • Είδος : Ποιητική συλλογή
 • Σελίδες : 48
 • Εξώφυλλο : Μαλακό εξώφυλλο
 • Α΄ έκδοση : 2020
 • Τιμή: 10,00€

*Μπορείτε να ενημερωθείτε για περισσότερους τίτλους βιβλίων από τις εκδόσεις Άπαρσις ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Πηγή